Tỷ giá nhân dân tệ: 1RMB = 3630

 0916318388

Tư vấn: 0916318388