Tỷ giá nhân dân tệ: 1RMB = 3710

 0916223416

Hướng dẫn thêm địa chỉ TAOBAO,1688

Tư vấn: 0916223416