Dịch vụ nhập hàng ủy thác Trung Quốc trọn gói - 2S Logistics chuyên gia nhập hàng từ Trung Quốc

Chính sách bảo mật

1./ Điều kiện về việc cung cấp hàng hóa dịch vụ:

- Khách hàng tìm hiểu từng dịch vụ cụ thể được giới thiệu trên website https://2s.com.vn 

- Các dịch vụ trên website có thể thanh toán qua các hình thức: Tại công ty hoặc qua chuyển khoản ngân hàng

2./ Chính sách về vận chuyển

- Dịch vụ của 2S sẽ giao hàng theo thời gian hai bên thỏa thuận.

3./ Chính sách hủy hợp đồng:

- Hợp đồng đã ký kết nếu 1 trong 2 bên vi phạm sẽ bị hủy và bồi thường theo hợp đồng đã thỏa thuận

4./ Các tiêu chuẩn dịch vụ:

- 2S cung cấp các dịch vụ theo đúng quy định của pháp luật cho phép.

5./ Chính sách quyền riêng tư:

a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân.

Chúng tôi sử dụng các thông tin mà bạn chia sẻ với chúng tôi để giúp dịch vụ của chúng tôi và trải nghiệm của bạn trở nên tốt hơn. Tuyên bố về Quyền riêng tư này nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ về cách chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, nỗ lực của chúng tôi trong việc bảo vệ dữ liệu của bạn và các tùy chọn mà bạn có để kiểm soát dữ liệu cá nhân và bảo vệ quyền riêng tư của bạn.
b) Phạm vi sử dụng thông tin;

Các thông tin của bạn chỉ sử dụng để chúng tôi liên hệ và chăm sóc hẫu mãi sau bán hàng
c) Thời gian lưu trữ thông tin;

Các thông tin sẽ được chúng tôi lưu trữ trong thời gian hết hiệu lực bảo hành của sản phẩm
d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó;

Thông tin khách hàng chỉ được sử dụng thuộc quyền sở hữu của 2S
đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình;
e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.
Dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý bảo mật một cách nghiêm ngặt và chúng tôi đã thực hiện các biện pháp an ninh kỹ thuật và tổ chức phù hợp để chống mất mát hoặc xử lý trái phép các dữ liệu này. Để đạt được mục đích này, chúng tôi sử dụng một số kỹ thuật bảo mật bao gồm các máy chủ an ninh, tường lửa và mã hóa, cũng như các biện pháp bảo vệ vật lý tại nơi lưu trữ dữ liệu.