Dịch vụ nhập hàng ủy thác Trung Quốc trọn gói - 2S Logistics chuyên gia nhập hàng từ Trung Quốc

Hình thức giao nhận

2S Logistics cung cấp các hình thức giao nhận hàng hóa:

- Giao nhận tại Cảng biển hoặc cửa khẩu tại Trung Quốc

- Giao nhận tài các cảng biển và cửa khẩu Việt Nam

- Giao nhận tại kho hàng của 2S tại Trung Quốc

- Giao nhận hàng hóa tại các kho hàng tại Việt Nam

- Giao nhận hàng hóa tại nhà, xưởng ...